Partnerships & Co-creation

Be open, be connected, be successful

Platform denken is een drijver voor nieuwe businessmodellen en een nieuwe dynamiek. Door het toenemend online gebruik, verschuiven bedrijven hun aandacht naar een platform. Dankzij platforms kunnen kleinere bedrijven sneller bouwen, innoveren en groeien.

Bedrijven zoals Apple, Google, Facebook en Amazon zijn groter geworden door naast hun kerndienst ook een platform aan de markt te bieden die duizenden bedrijven en producten over de hele wereld ondersteunen. Zo ontstaat een heel ecosysteem van producten en bedrijven gebouwd op de technologie van anderen. De snelheid en het korte tijdsbestek waarmee de eerdergenoemde nieuwkomers dit hebben gerealiseerd is enorm. Waar bedrijven in het verleden decennia nodig hadden om een Fortune Top 100 bedrijf te worden, wordt het tegenwoordig binnen 10 jaar gerealiseerd. Naarmate de platforms volwassen worden en de gebruikersacceptatie toeneemt, zal de platform economie alleen maar sterker worden.

Co-creatie als versneller

Voor veel organisaties ligt de crux in het ontwikkelen of laten ontwikkelen van diensten rondom het product. De uitdaging is tweeledig. Aan de ene kant moeten organisaties de behoeften van klanten begrijpen en daarop inspelen. Aan de andere kant moeten ze die informatie met potentiële partners delen en ze interesseren om diensten te ontwikkelen.

Daarbij komt nog dat de marktintroductie snel dient plaatst te vinden. Vaak worden producten snel gekopieerd en door goedkopere concurrenten op de markt gebracht. Door nieuwe aanvullende diensten op het product te ontwikkelen wordt de aantrekkelijkheid vergroot.

Hierdoor ontstaat een ecosysteem als basis voor co-creatie in de digital economie. Hoe mooi zou het zijn om een plug en play model te hebben om nieuwe business mogelijkheden te verkennen. Platformen bieden de mogelijkheden om met meerdere deelnemers om co-creatie te stimuleren.

Ecosysteem met businesspartners

Aanbieders en afnemers worden op platformen snel en laagdrempelig samengebracht om met elkaar waarde te kunnen creëren en uitwisselen. Organisaties grijpen deze platformen óók aan om hun kennis en data zo in te zetten dat ze interessant worden voor nieuwe partners. Waarna ze samen innovatieve diensten kunnen ontwikkelen die aansluiten bij de klantbehoeften. Het platform denken biedt zo legio kansen en geeft je als organisatie de kans om je innovatieve kracht te stimuleren. Elke organisatie heeft een platformstrategie nodig om de juiste rol te vinden in de door ecosystemen aangedreven co-creatie.

IT-Trends

Uniek aan onze aanpak

  • We leggen het fundament voor succesvolle business veranderingen
  • We innoveren, moderniseren en simplificeren uw IT-omgeving
  • We focussen in projecten op de pijlers klantbeleving, processen, bedrijfsmodellen
  • “Business first, technology second” staat centraal in ons denken
  • We zijn concreet en snel. Positief en betrokken leveren wij continu toegevoegde waarde
Meer weten?
Proposition Image

Kennismaken?

info@ciber.nl

Binnen één werkdag reactie

Onze locaties

Bekijk onze locaties

Contact
2.0.2