Privacy Statement

Versie 1.o
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Wie zijn we?

Experis Ciber B.V., is gevestigd in Diemen, Diemerhof 16-18. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, werknemers, ZZP ‘ers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.

Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening.

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals onze Amerikaanse moedermaatschappij en gelieerde ManpowerGroup-bedrijven, dan zorgen wij ervoor dat passende waarborgen zijn voor de bescherming van jouw gegevens. Informatie over deze passende waarborgen kun je via de contactgegevens onderaan dit privacy statement vinden.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

 • één van onze websites bezoekt;
 • je aanmeldt voor een event;
 • jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een contactformulier aan te maken;
 • gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Wat doen we met jouw gegevens?

Dat hangt ervan af hoe wij jou kennen. Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je bij ons werkzaam bent. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou van toepassing zijn. Daarnaast  informeren we je ook hoe we met jouw gegevens omgaan in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer je een event bezoekt.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren.

Ik bezoek de website

Als bezoeker van onze website kennen wij jou in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een contactformulier, verwerken we wel je persoonsgegevens. Ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid, zie onze link; https://www.ciber.nl/cookies
 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.

Ik ben een contactpersoon van een opdrachtgever, leverancier of andere relatie

Ook van medewerkers van (potentiele) klanten, opdrachtgevers, leveranciers en relaties verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanner je ons contactformulier invult op de website.

Communicatie

 • Om onze dienstverlening af te stemmen op jouw behoefte en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij persoonsgegevens van jou op.
 • Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.

Marketing

 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze dienstverlening, acties en nieuws. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
 • Voor managementdoeleinden waaronder rapportages, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole verwerken wij de relevante gegevens van opdrachtgever, eigen medewerker en IT-professional.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren voeren wij (klant)tevredenheidsonderzoeken uit. Deze zijn anoniem, soms vragen we daarbij ook om je naam en contactgegevens te delen, zodat we de resultaten op kunnen volgen en je hier eventueel over te informeren.
 • In het kader van ons loyaliteitsprogramma verwerken wij persoonsgegevens. Het doel van deze verwerking is om relaties mee te nemen in ons loyaliteitssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor zolang wij een relatie met je aangaan.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid, zie onze link; https://www.ciber.nl/cookies

Financieel

 • Om te kunnen factureren voor de geleverde diensten verwerken wij relevante gegevens ter verantwoording van de factuur.
 • Voor onze financiële administratie en de controle en goedkeuring van facturen leggen wij persoonsgegevens vast.
 • Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Security

 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.

Ik ben een bezoeker van een evenement

 • Ten behoeve van de uitvoering van het evenement, verzamelen wij jouw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld naamkaartjes te maken voor het evenement, allergieën te kunnen noteren en de uitnodiging voor het evenement te mailen. We bewaren deze gegevens 6 maanden.
 • Ten behoeve van de aftersales van het evenement, verzamelen wij foto en film materiaal. Dit materiaal wordt gebruikt voor promotiedoeleinde voor de Experis Ciber dienstverlening.
 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze dienstverlening, acties en nieuws. We hebben algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou, ons en al onze klanten. Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze gebouwen met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze gebouwen word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. We bewaren deze gegevens 4 weken.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hier ook over naar klanten en opdrachtgevers. Wij proberen het gebruik van persoonsgegevens te vermijden. Indien we toch gebruik moeten maken van persoonsgegevens dan zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk gegevens gebruiken. Waar mogelijk anonimiseren en aggregeren wij de gegevens, zodat je niet herkend kan worden. We bewaren deze gegevens 2 jaar.

Ik zoek vast werk  

Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan, verwerken wij de volgende gegevens:

Werving:

 • Wanneer je solliciteert op een functie of een contactformulier voor jezelf invult op onze website, creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie, zoals kennis en vaardigheden, opgeslagen. Hiermee kunnen we jouw sollicitatie beoordelen. Wij bewaren deze gegevens totdat de procedure is afgerond. Daarna gebruiken we deze gegevens, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende baan.
 • Om je goed te kunnen ondersteunen bewaren we persoonsgegevens zoals CV’s en gespreksverslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met je huidige of toekomstige opdrachtgever, zonder jouw toestemming. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Als onderdeel van je sollicitatieprocedure vragen wij referenties op bij de door jouw aangeleverde contactpersonen. Met jouw toestemming bewaren wij de gegevens uit de sollicitatieprocedure tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Communicatie

 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van (cloud-)leveranciers buiten de EU.
 • Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Marketing

 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid, zie onze link; https://www.ciber.nl/cookies  
 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze projecten , dienstverlening, acties en nieuws. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
 • Voor managementdoeleinden waaronder rapportages, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole verwerken wij de relevante gegevens van opdrachtgever, eigen medewerker en ZZP’ers.

Security

 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.

Ik zoek werk als zzp'er

Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website, of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan voor een verwerken wij de volgende gegevens:

Werving

 • Wanneer je solliciteert op een project creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie opgeslagen. Op basis van jouw kennis en vaardigheden zullen wij een profiel samenstellen waarmee we jouw sollicitatie kunnen beoordelen. Deze gegevens bewaren we nog 2 jaar om voor jou op zoek te gaan naar andere of gelijksoortige passende projecten.
 • Om je goed te kunnen ondersteunen bewaren we persoonsgegevens zoals CV’s en gespreksverslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met je huidige of toekomstige opdrachtgever, zonder jouw toestemming. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Als onderdeel van je sollicitatieprocedure vragen wij referenties op bij de door jouw aangeleverde contactpersonen. Met jouw toestemming bewaren wij de gegevens uit de sollicitatieprocedure tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Communicatie

 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hiervan houden wij een geschiedenis bij voor zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

 

Marketing

 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid, zie onze link; https://www.ciber.nl/cookies
 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze projecten , dienstverlening, acties en nieuws. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
 • Voor managementdoeleinden waaronder rapportages, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole verwerken wij de relevante gegevens van opdrachtgever, eigen medewerker en ZZP’ers.

Security

 • Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van processen waarin geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) plaatsvindt. [

 

Toestemming

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je je toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;
 • je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;  
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

 

Over dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze versie is gemaakt op 28 november 2018

 

Heb je een vraag of verzoek?

Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via e-mail: dataprivacy@manpowergroup.nl of via telefoonnummer 020-6602222.

Bij klachten kun je direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel Data Privacy Officer (DPO) genoemd

E-mailadres : dpo@manpowergroup.nl

Postadres : 

Manpowergroup Nederland

ter attentie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming

Diemerhof 16-18, 1112XN Diemen

 

Datalek melden

Denk je dat je een zwakke plek in een van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met het privacy-team via e-mail: dataprivacy@manpowergroup.nl of via telefoonnummer 020-6602222. Wij verzoeken je vriendelijk en dringend deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.

Lees onze cookie notice hier

Contact
2.0.2