Onze aanpak

Digitale transformatie maakt van buiten naar binnen denken noodzakelijk. Business eerst, technologie volgt. Wij adopteren nieuwe technologieën waarmee we jouw businessprobleem oplossen. Het op de juiste manier inzetten van deze technologieën door ze je echt eigen te maken, leidt tot een verandering die omarmd moet worden. Dit vraagt om aanpassingsvermogen van organisaties en medewerkers en een partner die je in dit proces begeleidt. Alleen dan kan technologie echt leiden tot een businesssucces en ben je met digitale transformatie bezig.

Onze consultants kijken anders naar klantbeleving, operationele processen en bedrijfsmodellen. Hoe kunnen we de IT-status quo simplificeren en moderniseren om te komen tot innovatie? Niet zonder meer adapteren van technologie in het bestaande, waardoor je niet het volledige potentieel benut! Ons uitgangspunt is de “wet van de stimulerende achterstand”. Als voorsprong een rem kan zijn op innovatie, dan moet een achterstand, wat een IT-status quo in feite vaak is, tot het stimuleren en versnellen van innovatie kunnen leiden.

Onze aanpak
Mindset first, loslaten om de verandering te omarmen!

Een volle gereedschapskist

Op een pragmatische wijze en in afstemming met jou, bepalen we met welke methodieken en werkwijzen we het beste kunnen werken aan jouw digitale transformatie. Of we nu voor een Agile, hybride of traditionele projectmanagement werkwijze kiezen. Scrum, Lean, SAP Activate of UX Design gebruiken. Het doel is altijd een eindproduct wat jouw businessprobleem oplost.

Uniek aan onze aanpak

  • We leggen het fundament voor succesvolle businessveranderingen
  • We innoveren, moderniseren en simplificeren jouw IT-omgeving
  • We focussen in projecten op de pijlers klantbeleving, processen, bedrijfsmodellen
  • “Business first, technology second” staat centraal in ons denken
  • We zijn concreet en snel. Positief en betrokken leveren wij continu toegevoegde waarde
Meer weten?
2.0.2