Aanpak

Onze aanpak

Implementatiepartij met bewezen track record

Als partner van toonaangevende softwareleveran­ciers - SAP, Mendix, OpenText en Microsoft – leveren wij onze klanten succesvolle productimplementaties en beheer. Dankzij onze mix van product-, technologie- en industriekennis zijn wij succesvol: nu en in de toekomst.

Technologische ontwikkelingen veranderen de wereld om ons heen in een rap tempo. Organisaties die deze nieuwe technologieën laagdrempelig inzetten om nieuwe bedrijfsmodellen met exponentiële groeikansen te introduceren zijn zeer succesvol. De belangrijkste uitdaging is voor veel bedrijven het vergroten van de wendbaarheid van het IT-landschap.

 

Simplificeren, Moderniseren, Innoveren

We zien in de markt veel bedrijven met een sterke focus op innovatie. Al snel stuiten zij op problemen, want de innovatieve omgeving werkt toch niet zo goed samen met het bestaande IT-landschap.

Onze aanpak is gebaseerd op simplificeren, moderniseren en innoveren. Wij geloven dat je moet simplificeren om te kunnen moderniseren, om hierna op een structurele en geborgen manier te kunnen innoveren.

Onze aanpak
Mindset first, loslaten om de verandering te omarmen!

Uniek aan onze aanpak

  • We leggen het fundament voor succesvolle businessveranderingen
  • We innoveren, moderniseren en simplificeren jouw IT-omgeving
  • We focussen in projecten op de pijlers klantbeleving, processen, bedrijfsmodellen
  • We zijn concreet en snel. Positief en betrokken leveren wij continu toegevoegde waarde
  • We zijn Connected by Technology
Meer weten?

We zijn een systeem-integrator die klanten IT-oplossingen biedt voor businessvraagstukken

IT’ers die business uitdagingen herkennen

Businessapplicaties zijn zo sterk als de zwakste schakel. Wij zien dat het snel bouwen van businessapplicaties veel aandacht krijgt en dat dit niet altijd leidt tot hogere klanttevredenheid. Het is een uitdaging om snel een applicatie te ontwikkelen, wanneer gebruik gemaakt moet worden van de toepassingen en data in het bestaande IT-landschap.

We zijn een systeem-integrator die klanten IT-oplossingen biedt voor businessvraagstukken. Wij beperken ons niet tot applicatiebouw of productimplementatie, maar wij bieden totaaloplossingen. Wij hebben kennis van IT-producten en processen, en de wijze waarop IT-landschappen ontsloten kunnen worden voor laagdrempelige applicatie ontwikkeling.

 

Integratie als een intelligente stekkerdoos

Wij combineren IT-producten in één platform tot markt oplossingen, waarbij we ze niet alleen ontwikkelen, maar ook beheren. De kracht van platform denken zit in de ontsluiting voor businessapplicaties en het samenbrengen van meerdere platformen in een ecosysteem.

Inspiratie bij deze aanpak is BiModal IT en de Paced Layered Application Strategy. Integratie als een intelligente stekkerdoos voor alle platformen maakt een open, innovatief IT-landschap ontsloten met API’s mogelijk.

 

Wendbaarheid waar het kan, robuustheid waar het moet.

De businessuitdaging is om altijd snel te kunnen reageren op de markt, maar tegelijkertijd een solide (IT-)basis te hebben die dit mogelijk maakt.

Naast integratie met API First en Security, passen wij Design Thinking,  Agile werken en Low Code omgevingen toe. Hiermee creëren we meer businessbetrokkenheid en zijn we in staat om snel oplossingen te ontwikkelen met een hoge klanttevredenheid. Robuustheid realiseren wij met platformen en Cloud First. Tot slot is Data & Analytics noodzakelijk om sneller en beter beschikbare data tot bruikbare informatie te maken.

Kortom: IT’ers die business vraagstukken herkennen, dat zijn wij.

Contact
2.0.2