Vanuit wendbaarheid naar innovatie

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Startups zorgen voor een nieuwe dynamiek. Innovatieve diensten worden snel digitaal in de markt gezet. Klanten worden steeds veeleisender. Je belangrijkste uitdaging? Wendbaar worden zodat je snel en effectief kunt reageren op deze veranderingen. En het creëren van een IT-voorziening die deze behoefte aan flexibiliteit optimaal ondersteunt.

Experis Ciber helpt je om Bimodal IT toe te passen en een brug te slaan tussen je solide backend systemen en innovatieve toepassingen die je wendbaarheid vergroten. Stabiel en agile tegelijkertijd. Meer weten over Agile Business Apps? Lees hier verder.

Proposition Image
Experis Ciber helpt een IT-landschap te creëren dat je behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid ondersteunt

Oplossing

We realiseren snel dynamische en proces gedreven applicaties met het Mendix-platform. De voordelen zijn de nauwe alignment met de business, de modulaire opzet en model gedrevenheid van het platform en versnelling ten opzichte van andere ontwikkeltalen. Door inzet van onze slimme accelerators en out-of-the box connectoren zijn wij in staat om nog sneller apps te ontwikkelen. Onze consultants beschikken over diepgaande Mendix-kennis (on premise en de cloud), maar óók de skill om de optimale input uit je organisatie te halen en agile samen te werken met je team. Natuurlijk kunnen we jouw medewerkers ook opleiden voor het platform zodat je niet afhankelijk bent van je IT-partner. Onze Managed Services organisatie kan het Mendix-landschap 24/7 beheren. 

Business Thema's

IT-Trends

Partners bij deze oplossing

Mendix
1.5.1