Security by Design

Delen in de digitale wereld vraagt om een nieuwe visie op security

Toenemende wet-en regelgeving vraagt steeds meer van organisaties om op een verantwoordelijke, veilige en transparante manier met gegevens om te gaan.  Er wordt steeds vaker gegevens gedeeld en klanten en partners in eco-systemen. Bescherming van data is een hot issue, en terecht want niemand wil dat data op staat ligt. Tegelijkertijd delen we wel van alles als we er voordeel uit kunnen halen.

Als organisatie moet je op deze ontwikkelingen anticiperen en “in control” zijn. In onze digitale wereld staat delen centraal, hierdoor wordt het eigendomsvraagstuk belangrijk. Wat kan en wil je met elkaar delen? Dat is een vraagstuk dat nog door veel organisaties beantwoord moet worden. De tijd dat security vooral focust op de toegang tot gegevens is voorbij.

Data beveiliging

Security by Design is een slimme aanpak om de data beveiliging van je systemen te optimaliseren conform privacywetgeving. Met deze aanpak bekijken we het ontwerp, de implementatie en de veiligheid van je omgeving. We helpen je ook om deze omgeving te versterken. Allereerst gaan we na welke privacyaspecten belangrijk zijn voor je organisatie. We doen een risicoanalyse om project- en operationele risico’s te achterhalen en tijdens het ontwikkeltraject en de beheerfase nemen we deze aandachtspunten mee als criteria voor de testen.

Datalek preventie

De software testen we altijd op bekende bedreigingen en bij elk project kunnen we afspreken dat audits op kwaliteit, beheersbaarheid en veiligheid worden uitgevoerd door gespecialiseerde, externe partijen. Ook voeren we een penetratietest uit om er zeker van te zijn dat de beveiliging in de acceptatieomgeving werkt. Tot slot richten we de omgevingen in volgens onze technische veiligheidsrichtlijnen, die zijn gebaseerd op de richtlijnen van Center for Internet Security (CIS). Zo beschermen we je systemen tegen indringers en helpen we datalekken voorkomen. Bovendien stellen we jaarlijks nieuwe CIS-richtlijnen op, zodat je IT-landschap altijd de ‘desired state’ heeft en compliant blijft.

Business Thema's

Kennismaken?

info@ciber.nl

Binnen één werkdag reactie

Onze locaties

Bekijk onze locaties

Contact
2.0.2