Data & Analytics

Business Data Analytics: van ruwe data naar nauwkeurige voorspellingen

Dagelijks vormen smartphones, sensors, slimme meters en andere aan internet verbonden apparatuur een uitdaging voor organisaties. Er ontstaat een enorme informatieberg - hoe zorg je ervoor dat deze informatie adequaat geanalyseerd wordt? Nieuwe databronnen leiden tot nieuwe kansen, maar de realtime data moet in directe samenhang met traditionele data worden verwerkt. De combinatie van databronnen maakt personalisatie mogelijk, waardoor de relevantie van de informatie sterk toeneemt. Traditionele warehouse systemen zijn veelal niet gebouwd op de diversiteit aan databronnen die de moderne organisatie bezit. Nieuwe toolings alleen zijn hierin niet genoeg; men moet kennis hebben van de informatiestructuur en samenhang en moet deze op een business-wise manier kunnen verwerken om waarde te creëren.

Het veilig beschikbaar stellen van data is een probleem voor conventionele analysesystemen. Het gaat hier niet alleen om het veilig beschikbaar stellen, maar meer om het veilig combineren van de verschillende soorten data die je in de vorige alinea noemt. Omdat er tegenwoordig geen single-point-of-truth meer is (blockchain is een trend die de behoefte om hiervan af te wijken goed illustreert), wordt het steeds lastiger om data volgens relevante wetgeving veilig te combineren/verrijken en tenslotte op de juiste plaats te krijgen. Men moet immers alle bronnen apart controleren en de connecties tussen die bronnen moeten aan dezelfde eisen voldoen. Dit kun je oplossen door te combineren: door data op een juiste manier te analyseren en met andere producten die data genereren te koppelen, kan dit leiden tot een beter inzicht en nieuwe toepassingsmogelijkheden. Uiteindelijk is meer dus ook echt meer. Door je huidige processen onder de loep te nemen en te verrijken met informatie die voorheen niet gekoppeld werd aan deze processen speel je nieuwe kansen vrij. Dit noemen we ook wel business data analytics.

Big Data analyse

Bij Experis Ciber houden we ons diepgaand bezig met alle ontwikkelingen binnen data-analyse. Zo hebben we cross-tooling teams die initiatieven realiseren rondom dit thema. Onze consultants verdiepen zich in Predictive Analytics oplossingen, Big Data software en next-generation datawarehouses en gaan hiermee voor onze klanten aan de slag. Denk hierbij ook aan de principes van clusters, data lakes/reservoirs en verschillende integraties met SAP-oplossingen.

Internet of Things

Informatie uit sensoren is een mogelijke informatiebron. Deze Internet of Things wereld gaat meer in op de wijze hoe deze data vergaard wordt, welke sensoren, gateways, locaties en welke data er écht nodig is, de frequentie hiervan, opslag en dergelijke. Experis Ciber heeft hier kennis van op verschillende vlakken.

Dit klinkt meteen erg technisch, maar juist daarom hebben we een propositie ontwikkeld om jou in te wijden in deze wereld van Internet of things, waarin verschillende van bovenstaande termen verder worden uitgelegd en jou dan ook helderder zullen worden. Echter gaan we in deze propositie met name samen onderkennen op welk vlak het hebben en acteren op/van informatie uit sensoren voor jouw organisatie waardevol kan zijn. Zo komen we samen tot 1 of meerdere usecases.

We vertellen je dan ook meteen hoe de roadmap van SAP op dit vlak is en onze aanpak en invulling vanuit Experis Ciber om jou optimaal te ondersteunen en de juiste keuzes te kunnen maken. Als vervolg op deze verkenning, helpen wij je ook graag met valideren of jouw systeemlandschap reeds klaar is voor het aansluiten van grote hoeveelheden sensordata en beheer van data en sensoren en alles wat hierbij hoort.

Continu toegevoegde waarde

Om onze kennis uit te breiden en op peil te houden op deze vlakken, bezoeken we met regelmaat de verschillende events op dit gebied en verkennen we de nieuwere technologieën, zoals het gebruik van LoRa netwerken. Deze gieten we dan in Proof of Concepts, en laten we ook graag aan jou zien. Ook dragen we onze kennis graag uit over het Internet of Things onderwerp op VNSG evenementen of ook op SAP Inside tracks.

Business Thema's

Kennismaken?

info@ciber.nl

Binnen één werkdag reactie

Onze locaties

Bekijk onze locaties

Contact
2.0.2