Application development

Je bedrijfssoftware moet bedrijfsprocessen ondersteunen. User experience, performance en beschikbaarheid zijn hierbij belangrijke thema's. Onze zeer ervaren Microsoft consultants kunnen je hierbij adviseren om vervolgens over te gaan tot realisatie en beheer. Zowel op basis van traditionele methodieken als via een Agile way of working kunnen wij invulling geven aan modernisatie, innovatie of simplificatie van bestaande of nieuwe omgevingen. We zijn Microsoft Silver partner in het domein Application Development.

Business Thema's

IT-Trends

Partners bij deze dienst

Microsoft
1.5.1